ONLINE HOTELS PRAGUE - OHP


english version deutsch Verzion magyar változat versione italiana
English Deutsch Magyar Italiano Česky

Václavské náměstí


Průvodce pažskćh hotelů:
Apartmány v Praze

Průvodce Prahou:
Karlův most
Staroměstské náměstí
Staroměstská radnice
Staroměstský orloj
Chrám svatého Víta
Národní muzeum
Václavské náměstí
Pražský hrad
Zoologická zahrada
Ruzyňské letiště
Zlatá ulička
Dalekost od Prahy
Proč jet do Prahy?
Restaurace, pivnice
Části Prahy

Turistický průvodce po České republice:


Hotel Reservace
Václavské náměstí se nachází ve čtvrti Nové město, kterou založil Karel IV. V roce 1348. Tato čtvrťbyla postavena kolem tří velkých trhů: Dobytčí trh, Senovážný trh a Ovocný trh. Později se v této čtvrti, dvakrát tak velké než Staré město, usadili hlavně řemeslníci, kováři, sládci, koláři a obchodníci. Dnešní vzhled dostala čtvrťv 19. století, kdy byla zčásti zbouraná a znovu postavená. Dominantou této části města je 750 m dlouhé a 60 m široké Václavské náměstí, které bylo v minulosti středem Dobytčího trhu. V současnosti se na něm nacházejí luxusní hotely a restaurace. Většina domů, uzavírajících náměstí, pochází z počátku 20. století a jsou zdobeny díly známých českých umělců. Průchody pod arkádovými oblouky se dostaneme do restaurací, obchodů, klubů, divadel a kin.

Hotel Evropa: budova je v současnosti poněkud zchátraná, ale i tak na ní vidíme známky secesního stylu. Patří k nejvýznamnějším architektonickým stavbám na Václavském náměstí. Byl postaven jako hotel .U arcivévody Štěpána" v roce 1889 podle architekta Bělského. V letech 1903-1905 byl hotel přebudován do secese. Skupina soch na hlavním průčelí pochází od akademického sochaře Ladislava Šalamouna.

Kostel Panny Marie Sněžné: Kostel Panny Marie Sněžné založil Karel IV. na památku své korunovace v roce 1347. Podle Karlova plánu měl kostel být přes sto metrů vysoký a měl tvořit dominantu Nového Města, ale jeho stavba nebyla nikdy dokončena. Stávající budova je pouze presbyteriem zamýšlené trojlodní stavby. Měří 33m a byla dokončena v roce 1397. Název kostela pochází z legendy, kdy se ve 4. století papeži ve snu zjevila Panna Marie a přikázala mu, aby na místě, kde se v srpnu objeví sníh, nechal postavit kostel, který jí bude zasvěcen. Kostel Panny Marie Sněžné původně patřil Karmelitánům, ale později ho získali Františkáni, kteří zde vybudovali nádhernou Františkánskou zahradu se záhony osázenými léčivými bylinami. Během husitských válek byl kostel poškozen a úplně zničena jeho věž. V této době zde kázal známý radikální husitský kněz Jan Želivský, jehož kázání bylo hojně navštěvováno hlavně chudinou. Odtud také Želivský v roce 1419 vedl své radikální husity k Novoměstské radnici, kde tehdy proběhla tzv. První pražská defenestrace, při níž byli někteří novoměští radní vyházeni z oken na připravené hroty kopí. O život tehdy přišlo 11 lidí a dalo by se také říci, že i král Václav IV., který když se dozvěděl o této události, zemřel v rozčilení na mozkovou mrtvici. Želivský zde byl také, po své popravě na Staroměstské radnici v roce 1922, pohřben.

Státní opera: Přímo nad rušnou magistrálou, nedaleko Václavského náměstí, stojí budova Státní opery Praha. Tato budova byla 5. 1. 1888 otevřena Wagnerovou operou Mistři pěvci norimberští jako pražská německá scéna. Po osvobození byla budova dána k dispozici nově ustavenému Divadlu 5. května, v roce 1948 byla však připojena k Národnímu divadlu jako jeho součást (od listopadu 1949 s názvem Smetanovo divadlo). Teprve v roce 1992 nabylo divadlo zpátky svou samostatnost jakožto Státní opera Praha.www.ohp.cz | Contact us

Email: office@ohp.cz

All rights reserved.